Podpora učiteljem pri pouku

Učiteljem je omogočen dostop do vseh učenčevih vsebin, pa tudi dostop do dodatnih vsebin in gradiv za učitelje, ki učencem niso na voljo.

Predlogi priprav in rešitve nalog iz zvezka za aktivno učenje

Učiteljem so na voljo predlogi letnih in dnevnih priprav, prilagojeni delu z interaktivnimi učnimi kompleti. Predlogi dnevnih priprav so zamišljeni kot scenariji vsake učne ure s predlogi za prepletanje vsebin iz interaktivnega in tiskanega gradiva. Učiteljem so na voljo tudi rešitve nalog iz delovnega zvezka oz. zvezka za aktivno učenje.

Redna podpora v obliki usposabljanja in nasvetov

Uporaba interaktivnega gradiva je zelo preprosta. Kljub temu boste morda v začetku potrebovali nasvet, razlago ali odgovor na vprašanje. Na voljo so vam naši izobraževalni svetovalci, ki vas po potrebi obiščejo v šoli in odgovorijo na vaša vprašanja.

| 080 19 22

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.