KONTAKT

Založba Rokus Klett, d.o.o.
Stegne 9 b
1000 Ljubljana

Brezplačna tel. številka: 080 19 22

Telefon:  01 513 46 72
01 513 46 47
Pišite nam

Dosegljivi smo od ponedeljka do petka od 7.30 do 15.00.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.