CONTACT

Rokus Klett Publishing
Stegne 9 b
SI-1000 Ljubljana

Free line: 080 19 22

Phone:  +386 1 513 46 72
+386 1 513 46 47
e-mail:

You can reach us from Monday to Friday between 7.30 AM and 3.30 PM.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007 – 2013 - 1. Razvojna prioriteta:
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti, 1.1. Prednostna usmeritev Strokovnjaki in raziskovalci za
konkurenčnost podjetij, v okviru potrjene operacije »Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2013«.